inici > Certificadora > Serveis que oferim
       
  Entitat d'Inspecció i Certificació de Girona - Serveis que oferim
         
 

A la Certificadora oferim els següents serveis

   
    Confecció de pressuposts
       
      Elaborem pressupostos que oferim sense compromís, amb celeritat i confidencialitat.
       
    Plans de control
       
      Elaborem els plans de control per a gestionar la verificació dels plecs de condicions de productes o processos que els clients ens presentin junt amb la sol·licitud de certificació, ja siguin plecs privats amb documents normatius propis del client com els etiquetatges faculatius, o plecs públics com Marques Q, denominacions d’orígen, o altres basats en documents normatius oficials.
       
    Auditories
       
     

Visites d’auditoria prèvies a la certificació: Per verificar el grau de compliment d’un plec de condicions amb presa de mostres, si cal, per ser trameses a un laboratori i a partir dels resultats avaluar el compliment de requisits del reglament i concedir o no la certificació.
Elaboració de l’informe d’auditoria i notificació de resultats.

Visites d’auditoria de seguiment d’un distintiu de qualitat ja certificat: Per verificar el grau de compliment d’un plec de condicions amb presa de mostres, si cal, per ser trameses a un laboratori i a partir dels resultats avaluar el compliment de requisits del reglament i justificar el manteniment o no de la certificació.
Elaboració de l’informe d’auditoria i notificació de resultats.

       
    Informes-resum d'auditories
       
     

Elaboració d’informes-resum d’auditories per a la notificació semestral al titular del plec de condicions i a l’autoritat competent de l’estat de la certificació.

         
    Certificats
       
     

Certificats de conformitat  de procés/producte. Elaboració de certificats de distintius de qualitat de processos o productes d’acord amb document normatiu i un plec de condicions.

Certificats de manteniment de conformitat  de procés/producte. Elaboració de certificats de manteniment de distintius de qualitat de processos o productes d’acord amb document normatiu i un plec de condicions.

       
    Garantia de la protecció de dades i resultats
       
     

Totes les nostres actuacions es realitzen sota els principis de independència, imparcialitat i integritat.

         
 
 
 
última actualització 8 de setembre de 2015
 
c/ Maluquer Salvador, 13 ent 1a 17002 Girona Tf:972 223902